Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformat(...) - Akty prawne -

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformat(...)

Rozporządzenie regulujące wymogi techniczne wobec stron Biuletynu informacji Publicznej.

Rozporządzenie regulujące wymogi techniczne wobec stron Biuletynu informacji Publicznej.

Tekst w załączeniu.

Metryczka

Data wytworzenia 29.12.2009
Data publikacji 29.12.2009
Data modyfikacji 23.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Deluga
do góry