Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

4815

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 4815

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2018-07-10

WKS.5533.15.2018.AN Przedszkole nr 20 ul.Majowa 230
05-400 Otwock
Szczegóły
2018-07-04

DCI.5533.21.2018.KR Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gościminie Wielkim ul.Gościmin Wielki 47
06-120 Nowe Miasto
Szczegóły
2018-07-03

DCI.5533.65.2018.IL Szkoła Podstawowa nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie ul.Graniczna 39
06-500 Mława
Szczegóły
2018-07-03

WKS.5533.14.2018.AN Przedszkole nr 154 Pod Wesołą Truskaweczką ul.św. Hieronima 5
03-243 Warszawa
Szczegóły
2018-06-29

DOS.5532.2.4.2018.BJ Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie ul.Szkolna 1
07- 311 Wąsewo
Szczegóły
2018-06-29

DRA.5533.116.2018.MBł Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie ul.Warecka 10
26-903 Głowaczów
Szczegóły
2018-06-29

KPZ.5532.1.11.2018.BW Technikum Elektryczne Nr 2 im. Synów Pułku ul.Gen. Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa
Szczegóły
2018-06-29

KPZ.5532.1.10.2018.MJ LXIII Liceum Ogólnokształcące ul.Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
Szczegóły
2018-06-29

DPŁ.5533.96.2018.WR Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie ul.- -
09-460 Dzierżanowo
Szczegóły
2018-06-29

DOS.5532.2.6.2018.JS Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu ul.Mazowiecka 25
06-300 Przasnysz
Szczegóły

Wybierz Strony

do góry