Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 4198

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2018-04-09

KOG.571.26.2018.EB Szkole Podstawowej nr 175 ul.Trzech Budrysów 32
02-381 Warszawa
Szczegóły
2018-03-27

ZSE.5532.3.31.2018.BW Poradnia Psychologiczni-Pedagogiczna Nr 22 ul.Malownicza 31 A
02-272 Warszawa
Szczegóły
2018-03-23

KOG.552.40.2018.JJ Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich ul.ul. Jana Bytnara „RUDEGO 19
02-645 Warszawa
Szczegóły
2018-03-23

KPU.5533.4.10.2018.JL Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ul.Kazimierzowska 60
02-543 Warszawa
Szczegóły
2018-03-23

ZSE.5532.3.8.2018.RKO Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 ul.Marywilska 44
03-042 Warszawa
Szczegóły
2018-03-22

DSI.5533.10.2018.GS Miejskie Przedszkole nr 13 im. Doroty Gellner w Siedlcach ul.ul. Woszczerowicza 9
08-110 Siedlce
Szczegóły
2018-03-21

DSI.5531.1.1.2018.ED Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim ul.Pałacowa 1
08-110 Siedlce
Szczegóły
2018-03-21

DCI.5532.4.3.2018.IL Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.3 Maja 20
06-100 Pułtusk
Szczegóły
2018-03-20

DRA.5533.65.2018.AD Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu ul.Polna 17a
05-600 Grójec
Szczegóły
2018-03-16

DOS.5533.26.2018.DB Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu ul.Stary Lubotyń 7
07-303 Stary Lubotyń
Szczegóły

Wybierz Strony

do góry