Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

5296

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5296

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2019-12-03

DOS.5532.2.5.2019.DB Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie ul.Niepodległości 27
06-320 Baranowo
Szczegóły
2019-11-29

DSI.5532.4.5.2019.MB Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki ul.Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20
08-400 Garwolin
Szczegóły
2019-11-28

DCI.5532.2.7.2019.JK Technikum nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa ul.Marii Konopnickiej 9
06-100 Pułtusk
Szczegóły
2019-11-27

DOS.5532.2.1.2019.AR Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce ul.Czwartaków 4
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2019-11-25

DSI.5532.4.9.2019.KW Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna Nowum ul.Dylewicza 10
08-110 Siedlce
Szczegóły
2019-11-22

DSI.5532.4.3.2019.RP Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach ul.Chopina 10
08-110 Siedlce
Szczegóły
2019-11-22

WKS.5532.1.2019.AZ Technikum masażu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niewidomych im. Róży Czackiej ul.Brzozowa 75
05-080 Laski
Szczegóły
2019-11-21

DSI.5532.4.7.2019.ED Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 ul.Konarskiego 11
08-110 Siedlce
Szczegóły
2019-11-20

DSI.5532.4.6.2019.ED Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Siedlcach ul.Sokołowska 28
08-110 Siedlce
Szczegóły
2019-11-20

DCI.5532.2.6.2019.JK Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego ul.aleja Tysiąclecia 12
06-100 Pułtusk
Szczegóły

Wybierz Strony

do góry