Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

5271

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5271

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2019-04-24

DSI.5532.3.2019.HB Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sokołowie Podlaskim ul.Polna 8
08 - 300 Sokołów Podlaski
Szczegóły
2019-02-26

KOG.5532.2.2019.WP Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" ul.Małcużyńskiego 4
02-793 Warszawa
Szczegóły
2019-02-25

DRA.5532.1.5.2019.AK Publiczna szkoła Podstawowa w Mirowie ul.Mirów Stary 34
26-503 Mirów Stary
Szczegóły
2019-02-22

KOG.5532.2.21.2019.JC Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana ul.Hieronima 2
03-143 Warszawa
Szczegóły
2019-02-22

KOG.5532.2.22.2019.MS Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika ul.Wilczy Dół 4
02-798 Warszawa
Szczegóły
2019-02-20

KOG.5532.2.3.2019.JP Szkoła Podstawowa nr 375 ul.gen. Romana Abrahama 10
03-982 Warszawa
Szczegóły
2019-02-18

KOG.5532.2.4.2019.JP Szkoła Podstawowa nr 397 ul.Afrykańska 11
03-966 Warszawa
Szczegóły
2019-02-15

DRA.5532.1.3.2019.AK Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu ul.Tadeusza Kościuszki 51b
26-502 Jastrząb
Szczegóły
2019-02-15

KOG.5532.2.5.2019.ZR Szkoła Podstawowa nr 227 im. kpt. Lucyny Hertz ul.Astronautów 17
02-154 Warszawa
Szczegóły
2019-02-14

DRA.5532.1.4.2019.MBł Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu ul.Ludowa 35
26-700 Zwoleń
Szczegóły

Wybierz Strony

do góry