Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Majątek i struktura własnościowa -

Majątek i struktura własnościowa

Majątek i struktura własnościowa

Kuratorium Oświaty jest jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa mazowieckiego.

Kuratorium zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240).

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2008 r. wynosi ogółem netto: 3.045.611,21 zł. , w tym:
 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 1.377.347,47 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1.668.263,74 zł.
Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2009 r. wynosi ogółem netto: 2.455.607,34 zł., w tym:
 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 839.886,32 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1.615.721,02 zł.

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2010 r. wynosi ogółem netto: 2.285.368,30 zł., w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 739.856,56 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1.545.511,74 zł.

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2011 r. wynosi ogółem netto: 1.874.988,65zł., w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 659.592,56 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1.215.396,09 zł.

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2012 r. wynosi ogółem netto 1.637.651,32 zł., w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 591.022,24 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1.046.629,08 zł.

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2013 r. wynosi ogółem netto 1.777.057,61 zł., w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 716.881,59 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1.060.176,02 zł.

Majątek Kuratorium Oświaty w Warszawie na 31 grudnia 2014 r. wynosi ogółem netto 1.814.023,37 zł., w tym:

 • aktywa trwałe ogółem wynosiły: 747.016,83 zł.
 • aktywa obrotowe ogółem wynosiły: 1.067.006,54 zł.

Metryczka

Data publikacji 07.12.2009
Data modyfikacji 29.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Kwiatek
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Olender
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Teper
do góry