Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

ogłoszenie o naborze nr 15102 - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

ogłoszenie o naborze nr 15102

ogłoszenie o naborze nr 15102

Ogłoszenie o naborze nr 15102 z dnia 08.09.2017 r.

 • Oferty do 18 września2017
 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 1
 • Status nabór w toku
 • Dodatkowe

Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Kuratorium Oświaty w Warszawie
 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

WARUNKI PRACY

Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa interesantów , udzielanie informacji i kierowanie do właściwych komórek merytorycznych,
 • rozdzielanie i przekazywanie pism celem wprowadzenia ich do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD),
 • realizacja wysyłek korespondencji w odniesieniu do lokalizacji warszawskich w oparciu o system EZD,
 • obsługa korespondencji znajdującej się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • nadawanie uprawnień punktom kancelaryjnym, składom chronologicznym i sekretariatom w systemie EZD w odniesieniu do całego urzędu.
 • współpraca z pracownikiem składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
 • monitorowanie bieżącego obiegu dokumentów.

 

 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 2 lata
 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel).
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
 • Komunikatywność,
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • systematyczność i solidność,
 • pogodne usposobienie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2017 poz. 894).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.09.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107 

Metryczka

Data publikacji 08.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kucharz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Nowik
Osoba modyfikująca informację:
do góry