Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Petycja w sprawie utworzenia ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym - Petycje -

Petycja w sprawie utworzenia ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym

Data petycji: 01.02.2017

W dniu 02.02.2017 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie wpłynoł wniosek Wójta Gminy w Pokrzywnicy w sprawie przekształcenia PSP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym w Szkołę Filialną w tejże mniejscowości, podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie. 

Mazowiecki Kurator Oświaty w dniu 17 lutego 2017 r., wydał postanowienie w sprawie negatywnej opinii w przedmiocie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym w Szkołę Filialną w Pobyłkowie Dużym, podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie - Uchwała Rady Gminy Pokrzywnica Nr XX/157/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Mazowiecki Kurator Oświaty w dniu 27 marca 2017 r. wydał pozytywną opinię dotyczącą Uchwały Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 lutego 2017 r. Nr XX/162/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na mocy której Publiczna Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym z dniem 1 września 2017 r. zostaje przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową.

Metryczka

Data publikacji 22.02.2017
Data modyfikacji 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Janina Witkowska
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Tyburski
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Tyburski
do góry