Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Petycja Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie - Petycje -

Petycja Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie

Data petycji: 06.02.2017

Wnoszącemu petycję udzielono odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w dniu 7 kwietnia 2017r. Żądanie uwzględnienia interesu publicznego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, wyrażonych w petycji Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie, zostało przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zrealizowane. Podjęte we współpracy z Radą Gminy Pokrzywnica działania doprowadziły do opracowania projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dostosowanej do nowego ustroju szkolnego, z zachowaniem pełnej struktury i odrębności organizacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie – zgodnie z interesem społecznym, reprezentowanym przez Radę Rodziców tej Szkoły.

Metryczka

Data publikacji 24.02.2017
Data modyfikacji 11.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kozioł
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Tyburski
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Tyburski
do góry