Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Petycja w sprawie utworzenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Gródku Rządowym - Petycje -

Petycja w sprawie utworzenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Gródku Rządowym

Data petycji: 10.02.2017

W dniu 20 lutego 2017 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie wpłynął wniosek od Wójta Gminy Obryte dotyczący wydania opinii odnośnie uchwały Rady Gminy Obryte w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W dniu 27 lutego 2017 r. Mazowiecki Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię dotyczącą uchwały Rady Gminy Obryte z dnia 17 lutego 2017 r. Nr XXII/155/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na terenie Gminy Obryte. 

W związku z powyższym, z dniem 1 września 2017 r. Szkoła Filialna w Gródku Rządowym, podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem, staje się Szkołą Filialną, podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem, obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej- art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).  

Metryczka

Data publikacji 23.02.2017
Data modyfikacji 23.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Janina Witkowska
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Tyburski
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Tyburski
do góry