Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prowadzone rejestry - Rejestry i archiwa -

Rejestry i archiwa

Prowadzone rejestry

Centralny Rejestr Skarg i Wniosków

 
Centralny Rejestr Skarg i Wniosków prowadzony przez Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego

podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46),
- regulamin organizacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie z dnia 17 stycznia 2012 r.


Metryczka

Data wytworzenia 23.02.2010
Data publikacji 23.02.2010
Data modyfikacji 02.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Roman
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Roman
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Deluga
do góry