Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prowadzone archiwa - Rejestry i archiwa -

Rejestry i archiwa

Prowadzone archiwa

Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Warszawie

 
 Prowadzone archiwa

Archiwum Zakładowe przechowuje:

  •  Dokumentację przebiegu nauczania niektórych zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych z terenu Województwa Mazowieckiego;

  •  Dokumentację przeprowadzanych przez Państwowe Komisje Egzaminacyjne egzaminów na tytuł mistrza i robotnika wykwalifikowanego na terenie Województwa Mazowieckiego;

  • Akta osobowe i płacowe pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz akta osobowe i płacowe pracowników niektórych zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych Województwa Mazowieckiego;

  •  Materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);

  •  Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

  •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 nr 97 poz. 624);

  •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Metryczka

Data wytworzenia 09.05.2012
Data publikacji 09.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zuzanna Sulej
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Roman
do góry