Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Status prawny -

Status prawny

Status prawny

Kuratorium Oświaty w Warszawie działa na podstawie:
 
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);
 
 
2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.);
 
 
3) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 525);
 
 
4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 973);
 
 
5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r., nr 168, poz. 1324 z późn. zm.);
 
 
6) zarządzenia nr 358 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie;
 
 
7) regulaminu organizacyjnego.

Metryczka

Data publikacji 16.03.2009
Data modyfikacji 29.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Roman
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Teper
do góry