Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Tryb działania -

Tryb działania

Tryb działania

Tryb działania Kuratorium Oświaty w Warszawie określają w szczególności następujące przepisy:

  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.);
  2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę − Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.);
  3. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2198);
  4. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.− Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.);
  5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
  6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 973 ze zm.);
  7. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658);
  8. regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty Warszawie z dnia 18 maja 2018 r. (tekst ujednolicony po zmianach wprowadzonych zarządzeniem Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r.).

 

Metryczka

Data publikacji 07.12.2009
Data modyfikacji 05.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Wojtan
do góry