Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Tryb działania -

Tryb działania

Tryb działania

Tryb działania Kuratorium Oświaty w Warszawie określają w szczególności następujące przepisy:

  1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 ze zm.);
  2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.);
  3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23);
  4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 973);
  5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.);
  6. regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty Warszawie z dnia 17 stycznia 2012 r. (tekst ujednolicony po zmianach wprowadzonych zarządzeniem Nr 41 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013 r.).

Metryczka

Data publikacji 07.12.2009
Data modyfikacji 15.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Olender
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Teper
do góry