Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego - Zamówienia publiczne -

Zamówienia publiczne

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi szkoleniowe w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2018 roku

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych (24 części)

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 750 000 euro.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w %):

Cena                                                                         30%
Wartość merytoryczna                                     60%
Akredytacja Kuratora Oświaty                      10%

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zapytania w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można kierować na adres: kuratorium@kuratorium.waw.pl

Termin składania ofert upływa 24.04.2018 r., o godz. 09.00 w Kancelarii Zamawiającego pok. 107.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2018 r. w pok. 211, o godz. 10.00

Metryczka

Data publikacji 05.04.2018
Data modyfikacji 05.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
do góry