Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019 - Zamówienia publiczne -

Zamówienia publiczne

Strona znajduje się w archiwum.

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019

Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 czerwca 2019 roku

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych (2 części)

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 750 000 euro.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w %):

Cena brutto oferty                                                                                                                                                30
Doświadczenie w organizacji i przeprowadzeniu konkursów rejonowych                                   35
Doświadczenie w organizacji i przeprowadzeniu konkursów wojewódzkich                              35

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zapytania w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można kierować na adres: kuratorium@kuratorium.waw.pl

Termin składania ofert upływa 21.06.2018 r., o godz. 09.00 w Kancelarii Zamawiającego pok. 107.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2018 r.  w pok. 109 - Sala konferencyjna, o godz. 10.00

Metryczka

Data publikacji 13.06.2018
Data modyfikacji 13.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Karczewska-Szelążek
do góry