Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-09-30

ZSE.5533.128.2015.AN Przedszkole Sióstr Felicjanek im. św. Franciszka z Asyżu ul.Kościuszkowców 85
04-545 Warszawa
Szczegóły
2015-09-30

DRA.5533.142.2015.MK. Publiczne Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego ul.Kilińskiego 25
26-600 Radom
Szczegóły
2015-09-30

DRA.5533.139.2015.AB Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Radomiu ul.Krucza 2/10
26-600 Radom
Szczegóły
2015-09-30
2015-10-01
KPU.5533.80.2015.ZC Zespól Szkól nr 114 ul.Alpejska 16
04-628 warszawa
Szczegóły
2015-09-30
2015-10-06
KPU.5533.82.2015.EŹ Liceum Ogolnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie ul.Marii Dąbrowskiej 12/20
05-806 Komorów
Szczegóły
2015-09-28

KOG.5533.110.2015.ZR Szkoła Podstawowa nr 42 z OI ul.Balkonowa 4
03-329 Warszawa
Szczegóły
2015-09-24

DRA.5533.140.2015.TT Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 3 w Radomiu ul.Główna 3
26-600 Radom
Szczegóły
2015-09-24

KOG.5533.108.2015.EB Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego ul.Szkolna 10
05-124 Skrzeszew
Szczegóły
2015-09-24

KOG.5533.109.2015.EB Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego ul.Szkolna 10
05-124 Skrzeszew
Szczegóły
2015-09-24

KOG.5533.107.2015.PO Gimnazjum nr 44 im. Gen. Pawła Chrzanowskiego ul.Smolna 30
00-375 Warszawa
Szczegóły
do góry