Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie samochodu Skoda Octavia 1,6 - Aukcje i zbędne składniki majątku ruchomego -

Aukcje i zbędne składniki majątku ruchomego

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie samochodu Skoda Octavia 1,6

Kuratorium Oświaty w Warszawie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) informuje o zakwalifikowaniu do kategorii zbędnych składników majątku ruchomego następującego pojazdu: Skoda Octavia 1.6

      Kuratorium Oświaty                                         Warszawa 07.03.2014 r.
          w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 
 
         ADM.2613. 2 .2014
 
 
                                                                                   
OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU / DAROWIŹNIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
 
 
 Kuratorium Oświaty w Warszawie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) informuje o zakwalifikowaniu do kategorii zbędnych składników majątku ruchomego następującego pojazdu:
Marka
Rok produkcji
Stan licznika
Stan techniczny
Numer inwentarzowy
Wartość początkowa
Wartość księgowa
Skoda Octavia 1,6
2002
350 000 km
Stan dobry, nieszczelny układ chłodniczy
st011/741/0105
55 739,61 zł
0 zł
 
Jednostki i podmioty zainteresowane, przejęciem pojazdu w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny, które spełniają warunki wymienione w ww. rozporządzeniu prosimy o składanie wniosków zgodnie z § 38 ust 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz.761) w terminie do 20.03.2014 r. do godz. 16 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Warszawie
al. Jerozolimskie 32 , 00-024 Warszawa pokój 107 piętro I.
Wniosek , o którym mowa powyżej , zostanie rozpatrzony w terminie 60 dni od daty jego wpływu, zgodnie z § 38 ust 5 powołanego na wstępie rozporządzenia.
Jednostka, której przekazany zostanie zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, zostanie powiadomiona o miejscu i terminie jego odbioru. Przekazanie w/w samochodu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego PT
Koszty związane z odbiorem samochodu ponosi przyjmujący.
 Bliższych informacji o pojeździe udziela pani Andżelika Czarnogórska tel. 22 551-24-00 wew. 1022. 
 
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 i 2

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia 07.03.2014
Data publikacji 07.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Roman
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Roman
do góry