Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6225

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6225

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-01-19

KOG.5535.7.2016.ZR Publiczne Gimnazjum im. Izabelii i Bronisława Ryxów ul.Fr. Ryxa 72
05-505 Prazmów
Szczegóły
2016-01-19

KPU.5533.3.2016.JL XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego ul.Gandhiego 13
02-645 Warszawa
Szczegóły
2016-01-19

KOG.5533.10.2016.MP Międzynarodowe Gimnazjum Montessori ul.Dzierzby 26/28
02-836 Warszawa
Szczegóły
2016-01-19

DCI.5533.2.2016.AM Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kroczewie ul.Kroczewo 136
09 - 142 Załuski
Szczegóły
2016-01-19

DCI.5533.3.2016.ZW Szkoła Podstawowa im. ks. M. Sarbiewskiego ul.Sarbiewo 17
09-130 Sarbiewo
Szczegóły
2016-01-18

DRA.55335.5.2016.RO Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej ul.Kolonia Szczerbacka 37
26 - 400 Przysucha
Szczegóły
2016-01-18

KOG.5533.9.2016.MP Niepubliczne Gimnazjum Językowe im. M.Kopernika ul.Wąwozowa 20
02-796 Warszawa
Szczegóły
2016-01-18

DRA.5533.5.2016.RO Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goździkowie ul.Główna 1A
26 - 434 Gielniów
Szczegóły
2016-01-18

KPU.5533.123.2015.AJ Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" ul.Promienista 12a
02 – 428 Warszawa
Szczegóły
2016-01-18
2016-01-25
DPŁ.5533.3.2016 Zespół Szkół w Drobinie ul.Szkolna 3
09-210 Drobin
Szczegóły
do góry