Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5874

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5874

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2015-10-21

DCI.5533.123.2015.JW Gimnazjum im. St. Gołębiowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bieżuniu ul.St. Gołębiowskiego 1
09-320 Bieżuń
Szczegóły
2015-10-21

DRA.5532.122.2015 Niepubliczne Przedszkole KRAINA PRZYGÓD w Radomiu ul.Wierzbicka 99c/1
26-600 Radom
Szczegóły
2015-10-21

DPŁ.5533.58.2015.AO Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku ul.Tumska 9a
09-402 Płock
Szczegóły
2015-10-21

KPU.5533.88.2015.MF Zespół Szkół Nr 22 im. E. Konopczyńskiego ul.Konopczyńskiego 4
00-335 Warszawa
Szczegóły
2015-10-20

ZSE.5533.135.2015.AN Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka ul.Kwiatowa 80
05-120 Legionowo
Szczegóły
2015-10-20

DRA.5532.121.2015 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSOUU Koło ul.Grenadierów 18
26-611 Radom
Szczegóły
2015-10-20

DSI.552.44.2015.ED Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte ul.Kościuszki 53
08-400 Garwolin
Szczegóły
2015-10-20

DRA.5533.148.2015KS Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka i Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Goździe ul.Starowiejska 130
26-634 Gózd
Szczegóły
2015-10-19

DCI.5533.122.2015.JW Gimnazjum im. St. Gołębiowskiego w Bieżuniu ul.St. Gołębiowskiego 1
09-320 Bieżuń
Szczegóły
2015-10-19

DRA.5533.150.2015.KZ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu ul.Sobieskiego 12
26-600 Radom
Szczegóły
do góry