Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

5383

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5383

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2019-11-06

DRA.5532.3.10.2029.CZ Technikum w Grójcu ul.ks. Piotra Skargi 12
05-600 Grójec
Szczegóły
2019-11-07

DRA.5532.3.4.2019.CZ Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu ul.Wojska Polskiego 78
26-700 Zwoleń
Szczegóły
2019-11-08

DRA.5532.3.11.2019.CZ Branżowa Szkoła I Stopnia w Zwoleniu ul.Wojska Polskiego 78
26-700 Zwoleń
Szczegóły
2019-11-13

DRA.5532.3.9.2019.CZ Branżowa Szkoła I Stopnia w Grójcu ul.ks. Piotra Skargi 12
05-600 Grójec
Szczegóły
2020-03-10

DRA.5532.2.2.2020.MWD Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze ul.Warszawska 28
26-400 Przysucha
Szczegóły
2020-03-04

DRA.5532.5.2020.KK Publiczna szkoła Podstawowa w Łączanach ul.Łączany 40
26-680 Łączany
Szczegóły
2019-11-05

DRA.5532.3.5.2019.CZ Niepubliczne Technikum w Grójcu ul.Olimpijska 16
05-600 Grójec
Szczegóły
2020-03-10

DSI.5532.1.8.2020.PB II Technikum w Łosicach w Zespole Szkół Nr 3 RCKU im. Stanisława Staszica w Łosicach ul.Radzyńska 1
08-200 Łosice
Szczegóły
2020-03-05

DRA.5532.2.3.2020.DP Publiczna Szkoła Podstawowa w Stromcu ul.Radomska 27
26-804 Stromiec
Szczegóły
2020-03-05

DRA.5532.2.4.2020.AK Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce ul.Polna 17
05-660 Warka
Szczegóły

Wybierz Strony

do góry