Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kontakt -

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Tel. centrala 22 551 24 00
Faks 22 826 64 97
e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - e-PUAP
Elektroniczna Platforma - E-usługi (EPWiOD)

Godziny pracy

Kuratorium w Warszawie:

 • poniedziałek — piątek: 8.00 - 16.00, w tym każdy wtorek 8.00 - 18.00 – punkty związane z bezpośrednią obsługą interesantów, tj. kancelaria, nostryfikacja i legalizacja zagranicznych świadectw, Archiwum Zakładowe przy ul. Ogrodowej 8 w Warszawie;
 • Kancelaria ogólna Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, I piętro, pokój nr 107 tel. 22 551 24 00 wew. 1071, 1072, 1073);
 • Uznawanie zagranicznych świadectw tel. 22 551 24 00 wew. 1110, nostryfikacja i legalizacja 1121, informacja publiczna 1103;
 • Archiwum Zakładowe, ul. Ogrodowa 8 w Warszawie tel. 22 620 30 33.

Delegatura w Siedlcach tel. 26 632 61 00,
Delegatura w Ostrołęce tel. 29 760 42 91/93,
Delegatura w Ciechanowie tel. 26 672 44 71/73

 • poniedziałek — piątek: 8.00 - 16.00, w tym każdy wtorek: 8.00 - 18.00.

Delegatura w Radomiu, tel. 48 362 82 84

 • poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek: 8.00 – 18.00, środa – piątek: 7.30 - 15.30.

Delegatura w Płocku, tel. 24 262 64 50

 • poniedziałek – piątek: 7.30 - 15.30, w tym każdy wtorek: 7.30 – 18:00.

 

 
 

Kuratorium Oświaty w Warszawie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). 


Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
 • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Skargi i wnioski

 • Kurator lub upoważniony przez niego Wicekurator przyjmują interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 14.00 do 17.00 po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu.
 • Dyrektorzy delegatur przyjmują interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 13.00 do 17.00.
 • Dyrektorzy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 13.00 do 16.00.

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie interesantów odbywa się w najbliższy dzień powszedni na zasadach określonych powyżej.

Metryczka

Data publikacji 06.05.2015
Data modyfikacji 20.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Anioł

Nawigacja

do góry