Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Oferta pracy robotnik gospodarczy - Oferty pracy i wyniki naboru -

Oferty pracy i wyniki naboru

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oferta pracy robotnik gospodarczy

Oferta pracy robotnik gospodarczy

Dane dotyczące oferty pracy

Dane Pracodawcy

Nazwa Pracodawcy: Kuratorium Oświaty w Warszawie

Adres siedziby i miejsca wykonywania pracy:

Al. Jerozolimskie 32,

00-024 Warszawa

Dzielnica: Śródmieście

Stanowisko: robotnik gospodarczy

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Liczba oferowanych miejsc pracy: 1

Data początku zatrudnienia: wrzesień 2019 r.

Opis wymagań:

Wykształcenie zasadnicze lub średnie.

Doświadczenie zawodowe: w pracy w administracji.

Znajomość obsługi komputera, oprogramowań biurowych typu Microsoft Office.

Umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi.

Obowiązki:

Praca polegająca na obsłudze centrali telefonicznej urzędu:

-  łączenie rozmów telefonicznych,

- udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek  organizacyjnych,

- przyjmowanie zgłoszeń od pracowników Kuratorium w zakresie potrzeb  i problemów dot. sieci telefonicznej.

Wydawanie biletów komunikacji miejskiej, prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

Wydawanie pracownikom i przyjmowanie od pracowników Kuratorium kluczy do pomieszczeń biurowych w godzinach pracy urzędu.

Pomoc w obsłudze pracy kancelarii urzędu.

 

Wymagania pożądane znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie świadectw pracy.

 

Dane Kontaktowe

Adres do kontaktu:

 

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

Kancelaria pok. 107

 

Dokumenty należy złożyć do: 14 września 2019 r.

 

Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwiska, imienia, adresu i nazwy stanowiska

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1043, 1031,1032.

Metryczka

Data publikacji 30.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Olender
do góry