Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół -

Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół

Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół

W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczane są zgodnie z § 1 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 ze zm.) ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z powyższym przepisem organ prowadzący może zamieścić ogłoszenie o konkursie również w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego kuratorium oświaty.

Za treść publikowanego ogłoszenia odpowiada organ prowadzący. Publikowane ogłoszenie powinno zawierać pieczęć i podpis organu prowadzącego.

Uwaga: informujemy, iż w związku  ze zmianą serwisu internetowego Kuratorium Oświaty w Warszawie, zmieniły się zasady zamieszczania ogłoszeń na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Warszawie dla Organów Prowadzących (Jednostek Samorządu Terytorialnego).
Ogłoszenia o konkursach nadal będą zamieszczane przez upoważnionych pracowników organów prowadzących za pośrednictwem udostępnionego przez Kuratorium serwisu.

Konta używane przez Państwa do tej pory są nieaktualne. Do korzystania z nowego serwisu niezbędne jest ponowne stworzenie nazwy użytkownika i hasła, które można uzyskać od administratora systemu w Kuratorium Oświaty w Warszawie. W tym celu, należy przesłać na adres: ipr@kuratorium.waw.pl, informację w formacie PDF, która powinna bezwzględnie zawierać:
  • Imię i nazwisko osoby otrzymującej dostęp do serwisu
  • e-mail osoby otrzymującej dostęp do serwisu
  • telefon osoby otrzymującej dostęp do serwisu
Treść informacji powinna jednoznacznie identyfikować nadawcę tj. posiadać pieczęć instytucji, oraz pieczęć i podpis osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia (Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta).
 

Po rozpatrzeniu prośby administratorzy skontaktują się z osobą której przysługuje dostęp do serwisu celem przekazania nazwy użytkownika i hasła.

Instrukcja zamieszczania ogłoszeń

Oferty pracy dla dyrektorów szkół/placówek

Zobacz ogłoszenia konkursowe zamieszczone na poprzedniej wersji serwisu
 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 21.04.2010
Data modyfikacji 21.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Wojtan

Nawigacja

do góry