Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacje o rozpatrzonych petycjach - Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach -

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

Informacje o rozpatrzonych petycjach

Rok rozpatrzenia Liczba rozpatrzonych petycji Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji
2015 0 - -
2016 0 - -
2017 1 Petycja dotycząca wprowadzenia terapii antyzakrzepowej dla uczniów, pacjentów, pracowników. Udzielono wyjaśnień, przekazano petycję do rozpatrzenia właściwemu organowi.
2018 1 W roku 2018 r. do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęła jedna petycja (CRS 13/2018) od przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w sprawie utworzenia liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Wesoła.  Mazowiecki Kurator Oświaty  przekazał  petycję do Burmistrza Dzielnicy Wesoła jako organu właściwego do jej rozpatrzenia. Zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59 ze zm.) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych należy do zadań własnych powiatu.  

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 13.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska / Mirosław Tryczyk
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry