Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2016 r. - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2016 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zawartą w 2016 r. umową o dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych lub pedagogicznych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, istnieje obowiązek rozliczenia się z otrzymanej dotacji, w terminie do dnia 15 stycznia 2017 r.

logo MKO
Warszawa, dn. 14 grudnia 2016 r.
 
ZIN. 531.8.214.2016.SR

Marszałek,
Starostowie, Prezydenci Miast,

Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

realizujący Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa w 2016 r.

 
dotyczy: sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z zawartą w 2016 r. umową  o dotację na  zakup książek do bibliotek szkolnych lub pedagogicznych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, istnieje obowiązek rozliczenia się z otrzymanej dotacji, w terminie do dnia 15 stycznia 2017 r.

Tym samym uprzejmie przypominam, że spełnienie powyższego obowiązku obejmuje wykonanie następujących czynności:

1) dokonanie rozliczenia finansowego, wg. załącznika nr 3 do zawartej uprzednio  umowy (dodatkowo załącznik ten dołącza się do niniejszego pisma),

2) wykonania sprawozdania z części merytorycznej realizacji umowy, wg. wzoru załączonego do niniejszego pisma, o nazwie „wzór sprawozdania z części merytorycznej -dla organu prowadzącego szkołę” lub „wzór sprawozdania z części merytorycznej -dla organu prowadzącego bibliotekę pedagogiczną”.

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać w formie tradycyjnej na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (edytowalnej), odpowiednio do:

1) dokument, o którym mowa w pkt 1, na adres: grazyna.kupis@kuratorium.waw.pl,

2) dokument, o którym mowa w pkt 2, na adres: stefan.rewienski@kuratorium.waw.pl.

W przypadku ewentualnych pytań związanych ze złożeniem i wykonaniem przedmiotowego sprawozdania z realizacji programu, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy, odpowiednio do:

- w obszarze spraw dot. rozliczenia finansowego (pkt 1) - p. Grażyna Kupis tel. 22 551 24 00 w. 31-01;

- w obszarze spraw dot. sprawozdania merytorycznego (pkt 2) - p. Stefan Rewieński tel. 22 551 24 00 w. 21-04.

Załączniki:

1) wzór rozliczenia finansowego - I strona,

2) wzór rozliczenia finansowego - II strona,

3) wzór sprawozdania z części merytorycznej - dla organu prowadzącego szkołę,

4) wzór sprawozdania z części merytorycznej - dla organu prowadzącego bibliotekę pedagogiczną.

              Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
                           /-/
             Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.12.2016
Data modyfikacji 22.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stefan Rewieński
Osoba udostępniająca informację:
Stefan Rewieński
Osoba modyfikująca informację:
Anna Miklas
do góry