Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Bezpieczna+” w 2016 r. - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Bezpieczna+” w 2016 r.

Uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2017 r. organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe z Rządowego programu „Bezpieczna+”, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania.

logo MKO
Warszawa, 19 grudnia 2016 r.
 

Organy prowadzące
realizujące Rządowy program
„Bezpieczna+” w 2016 r.

 

Szanowni Państwo,

 

 

zgodnie z § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U.2015 poz. 972) oraz na podstawie § 8 zawartej umowy uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2017 r. organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania.

Niewykorzystaną dotację celową należy zwrócić w terminie określonym w § 7 zawartej umowy.

 

Sprawozdanie oraz zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków z realizacji programu, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie z realizacji programu „Bezpieczna+”.

 

Proszę również o przesłanie wersji elektronicznej (edytowalnej) zestawienia ilościowo-wartościowego wydatków dokonanych w ramach programu (zał. nr 1 oraz zał. nr 2) na adres mailowy: irena.wyszomierska@kuratorium.waw.pl.

 

W przypadku pytań informacji udzielają:

- z zakresu spraw merytorycznych: p. Dominika Stodolak tel. 22 551 24 00 w.2102,

- z zakresu spraw księgowych: p. Irena Wyszomierska tel. 22 551 24 00 w.3092.

 

 

Załączniki:

- wzór sprawozdania dla szkoły,

- wzór sprawozdania dla organu prowadzącego szkołę,

- załącznik nr 1 – Rozliczenie,

- załącznik nr 2 – Zestawienie faktur.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.12.2016
Data modyfikacji 23.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
Osoba modyfikująca informację:
Anna Miklas
do góry