Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy programy pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” - sprawozdanie - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy programy pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” - sprawozdanie

Prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącym przygotowania sprawozdania z realizacji programu w roku szkolnym 2016/2017

logo MKO
Warszawa, 20 grudnia 2016 r.
 
ZIN.531.9.2016.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w 2016 r.
 
Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie sprawozdania z realizacji programu.
Bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowość danych umieszczanych przez Państwa w tabeli, aby zawarte dane były zgodne ze stanem faktycznym i nie wymagały dokonywania korekt po zakończeniu roku budżetowego.
W celu przekazania informacji dotyczącej realizacji programu należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2017 roku wypełnić formularz on-line znajdujący się pod adresem: http://oswiatamazowiecka.pl/Wyprawka2016/ a następnie wysłać pocztą (po uzupełnieniu właściwych podpisów i pieczątek) wersję papierową tabeli na adres:
 
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
z dopiskiem: „Wyprawka szkolna 2016”.
 
Przesłana papierowa wersja tabeli musi zawierać dane identyczne z tymi, które zostały umieszczone w formularzu on-line.
 
W powyższej sprawie informacji udziela: p. Józef Kostka, tel. 22 551 24 00 wew. 2103.
 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
Osoba modyfikująca informację:
Józef Kostka
do góry