Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie finansowe z Rządowego programu "Aktywna tablica" - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie finansowe z Rządowego programu "Aktywna tablica"

Warszawa,  21 grudnia 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.531.6.432.2017.MA

Organy prowadzące

realizujące Rządowy program

„Aktywna tablica” w 2017 r.

 

dotyczy: sprawozdania finansowego z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 8 pkt 1 umowy zawartej w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2018 r. organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania finansowego z realizacji zadania. Niewykorzystaną dotację celową należy zwrócić w terminie określonym w § 7 zawartej umowy. 

Rozliczenie oraz zestawienie wydatków z realizacji programu, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie finansowe z realizacji programu „Aktywna tablica”.

 

Proszę również o przesłanie wersji elektronicznej (edytowalnej) rozliczenia i zestawienia wydatków dokonanych w ramach programu (zał. nr 1 oraz zał. nr 2) na adres mailowy: patrycja.kupis@kuratorium.waw.pl.

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, organ prowadzący jest zobowiązany złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji programu do dnia 30 czerwca 2018 r.  Wzory sprawozdań opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dostępne są pod adresem:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html

W przypadku pytań informacji udzielają:

- z zakresu spraw merytorycznych: p. Dominika Stodolak tel. 22 551 24 00 w.2102,

- z zakresu spraw księgowych: p. Patrycja Kupis tel. 22 551 24 00 w.3103.

 

Załączniki (Należy przesłać do 15.01.2018 r.):

- załącznik nr 1 – Rozliczenie,

- załącznik nr 2 – Zestawienie wydatków.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.12.2017
Data modyfikacji 19.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
Osoba modyfikująca informację:
Monika Adamiak
do góry