Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z Rządowego programu "Bezpieczna+" 2017 r. - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z Rządowego programu "Bezpieczna+" 2017 r.

Warszawa,  21 grudnia 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN. 531.4.159.2017.MA

Organy prowadzące

realizujące Rządowy program

„Bezpieczna+” w 2017 r.

 

dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Bezpieczna+” w 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. z 2015 r. poz. 972 ze zm.) oraz na podstawie § 8 zawartej umowy uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2018 r. organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania. Niewykorzystaną dotację celową należy zwrócić w terminie określonym w § 7 zawartej umowy.

Sprawozdanie oraz rozliczenie i zestawienie faktur z realizacji programu, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie z realizacji programu „Bezpieczna+”.

 

Proszę również o przesłanie wersji elektronicznej (edytowalnej) zestawienia ilościowo-wartościowego wydatków dokonanych w ramach programu (zał. nr 1 oraz zał. nr 2) na adres mailowy: irena.wyszomierska@kuratorium.waw.pl.

 

W przypadku pytań informacji udzielają:

- z zakresu spraw merytorycznych: p. Monika Adamiak tel. 22 551 24 00 w.2101,

- z zakresu spraw księgowych: p. Irena Wyszomierska tel. 22 551 24 00 w.3092.

 

 

Załączniki:

- wzór sprawozdania dla szkoły,

- wzór sprawozdania dla organu prowadzącego szkołę,

- załącznik nr 1 – Rozliczenie,

- załącznik nr 2 – Zestawienie faktur.

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.12.2017
Data modyfikacji 19.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
Osoba modyfikująca informację:
Monika Adamiak
do góry