Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zbiorcze sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2020 r. - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Strona znajduje się w archiwum.

Zbiorcze sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2020 r.

Przypominamy o obowiązku złożenia do dnia 31 marca 2020 roku zbiorczego sprawozdania z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Warszawa,  22 lutego 2021 r.
 
 
 
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.3.2.2021.JW
 
Organy prowadzące
realizujące w 2020 r.
rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu”
 

Dotyczy sprawozdawczości w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego w 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U. poz. 267), organy prowadzące, którym udzielono w 2020 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia zbiorczego sprawozdania z realizacji zadania do dnia 31 marca 2021 roku (liczy się data wpływu).

 

Z uwagi na bardzo krótki termin przeznaczony na dokonanie oceny efektów realizacji zadania w skali województwa, uprzejmie proszę, aby sprawozdania organów prowadzących wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Warszawie niezwłocznie po uzyskaniu stosownych informacji od szkół objętych wsparciem finansowym (nie później, niż do dnia 31 marca br.).

Sprawozdanie przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem: sprawozdanie z realizacji zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

W załączeniu wzory sprawozdań, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:

 

  1. Sprawozdanie szkoły do organu prowadzącego.
  2. Sprawozdanie organu prowadzącego do Wojewody.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 23.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
do góry