Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zarządzenie Nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2021 r. - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Zarządzenie Nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie (Zarządzenie Nr 137 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2020 r.) w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Metryczka

Data publikacji 25.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry