Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - Nabór wniosków na 2023 r. - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. - Nabór wniosków na 2023 r.

Warszawa, dn. 11 października 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.2.19.2022.MA

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne przedszkola
oddziały przedszkolne w publicznych
i niepublicznych szkołach podstawowych,
szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe,
biblioteki pedagogiczne oraz szkoły artystyczne
realizujące kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego
woj. mazowieckiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o zbliżających się terminach składania wniosków na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Celem Programu jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Z Programu mogą skorzystać:

 1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
 2. publiczne i niepubliczne:
  1. szkoły podstawowe,
  2. szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  3. szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
 3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
 4. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Terminy składania wniosków w ramach Programu:

Dyrektor szkoły, placówki wychowania przedszkolnego lub biblioteki pedagogicznej występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu – do dnia 31 października 2022 r.

Organ prowadzący składa wniosek wraz z 2 załącznikami (Wykazplacówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia; Klasyfikacja budżetowa) do dnia 20 listopada 2022 r.

Komplet ww. dokumentów należy przesłać lub złożyć do:
Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

oraz przesłać edytowalną wersję elektroniczną Wykazu placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych (Excel) na adres: narodowy@kuratorium.waw.pl

Decyduje data wpływu do kancelarii!

Ocenie nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

W załączeniu:

 • Wzór wniosku organu prowadzącego.
 • Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego na 2023 rok w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3.
 • Klasyfikacja budżetowa.
 • Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego.
 • Wniosek dyrektora szkoły, biblioteki pedagogicznej.

Z poważaniem

MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
/-/
Dorota Skrzypek

 

Logotyp Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Metryczka

Data publikacji 11.10.2022
Data modyfikacji 05.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
Osoba modyfikująca informację:
Monika Adamiak
do góry