Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - zweryfikowane dane - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - zweryfikowane dane

Warszawa,  30 sierpnia 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.6.3.2023.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, ustanowionego Uchwałą Nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie zweryfikowanych danych na temat występujących potrzeb w powyższym zakresie w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z załączoną tabelą.

Proszę Państwa o upowszechnienie informacji o możliwości skorzystania z programu oraz poinformowanie opiekunów uczniów i pełnoletnich uczniów o programie i trybie udzielania pomocy.

Zebrane dane należy przekazać do dnia 14 września 2023 r. w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: pomocniepelnosprawnym@kuratorium.waw.pl, a następnie przesłać je (po uzupełnieniu o właściwe podpisy), pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

W przypadku braku występowania potrzeb w zakresie dofinansowania w ramach programu, należy przesłać informacje na ten temat wyłącznie na adres poczty elektronicznej (informacja o braku zapotrzebowania, bez konieczności uzupełniania tabeli). Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Józef Kostka, tel. 22/551 24 00 w. 5113.

W załączeniu:

  • Tabela do wypełnienia - zweryfikowane dane.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 30.08.2023
Data modyfikacji 14.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Anioł
do góry