Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2012 roku - Programy w zakresie realizacji zadań publicznych -

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2012 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2012 roku

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 55 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. oferent zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dostarczyć zaktualizowane dokumenty niezbędne do podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego:

1. oświadczenie oferenta

2. harmonogram,

3. tabela przedstawiająca finansowe środki z innych źródeł publicznych,

4. kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,

5. kosztorys ze względu na źródło finansowania.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji  letniego  wypoczynku  dzieci i  młodzieży z  terenu   województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2012 roku

Metryczka

Data wytworzenia 25.05.2012
Data publikacji 25.05.2012
Data modyfikacji 04.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Snopczyński
do góry