Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prowadzone archiwa - Rejestry i archiwa -

Rejestry i archiwa

Prowadzone archiwa

Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prowadzone archiwa

Archiwum Zakładowe przechowuje:

  • Dokumentację przebiegu nauczania niektórych zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych z terenu Województwa Mazowieckiego;
  • Dokumentację przeprowadzanych przez Państwowe Komisje Egzaminacyjne egzaminów na tytuł mistrza i robotnika wykwalifikowanego na terenie Województwa Mazowieckiego;
  • Akta osobowe i płacowe pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz akta osobowe i płacowe pracowników niektórych zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych Województwa Mazowieckiego;
  • Materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 939);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 09.05.2012
Data publikacji 09.05.2012
Data modyfikacji 09.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zuzanna Sulej
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Roman
Osoba modyfikująca informację:
Agata Siekierska
do góry