Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Status prawny -

Status prawny

Status prawny

Kuratorium Oświaty w Warszawie działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
  2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę − Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.);
  3. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);
  4. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.);
  5. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464);
  6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 973 ze zm.);
  7. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658);
  8. zarządzenia nr 358 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie;
  9. regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r.

 

Metryczka

Data publikacji 16.03.2009
Data modyfikacji 08.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Anioł
do góry