Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zarządzenie nr 27 z dnia 14 lipca 2021 r. - Zarządzenia Kuratora -

Zarządzenia Kuratora

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzenie nr 27 z dnia 14 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji analizującej wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 14.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Popławska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas IPR
do góry