Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2022-06-27

DRA.5532.5.2.2022.MW Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych ul.Polna 17
05-600 Grójec
Szczegóły
2022-06-23

DRA.5532.5.9.2022.MS Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie ul.Opactwo 18
26-922 Sieciechów
Szczegóły
2022-06-21
2022-06-22
WKS.5532.2.18.2022.TM Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 ul.Bartnicza 2
03-358 Warszawa
Szczegóły
2022-06-21

WKS.5532.2.11.2022.IW Szkoła Specjalna przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim ul.J. Kilińskiego 21
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Szczegóły
2022-06-20

DPŁ.5532.5.1.2022.KM Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 w Płocku ul.Słoneczna 65
09-402 Płock
Szczegóły
2022-06-20

WKS.5532.2.10.2022.IW Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim ul.J. Kilińskiego 21
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Szczegóły
2022-06-15

WKS.5532.2.8.2022.AZ Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie ul.Sochaczewska 4
05-084 Leszno
Szczegóły
2022-06-15

WKS.5532.2.16.2022.EG Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 ul.Czarnieckiego 49
01-548 Warszawa
Szczegóły
2022-06-15

WKS.5532.2.17.2022.AN Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 ul.Weterynaryjna 3
03-836 Warszawa
Szczegóły
2022-06-15

WKS.5532.2.4.2022.AD CXLI Liceum Ogólnokształcące Specjalne ul.Reymonta 16
01-842 Warszawa
Szczegóły
do góry