Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

5346

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5346

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2020-02-14

WKS.5532.1.4.2020.JS Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckin ul.Bohaterów Modlina 40
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Szczegóły
2020-02-06

WKS.5532.1.3.2020.JS Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu ul.Józefa Piłsudskiego 10A
05-870 Błonie
Szczegóły
2020-02-04

WKS.5532.1.1.2020.JS Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Konstytucji 3 Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
Szczegóły
2020-02-04

DRA.5532.1.4.2020.GS Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przysusze ul.Szkolna 7
26-430 Przysucha
Szczegóły
2020-02-03

DOS.5532.2.1.2020.DW Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim ul.Duńskiego Czerwonego Krzyża 3
06-200 Maków Mazowiecki
Szczegóły
2020-01-31

WKS.5532.1.8.2020.AZ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie ul.Powstańców Śląskich 17
01-381 Warszawa
Szczegóły
2020-01-30

DRA.5532.1.5.2020.AK Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach ul.Żeromskiego 84
26-800 Białobrzegi
Szczegóły
2020-01-29

WKS.5532.1.7.2020.AZ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "TOP" ul.Raszyńska 8
02-026 Warszawa
Szczegóły
2020-01-28

WKS.5532.5.2020.AN Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 ul.Siennicka 40
04-393 Warszawa
Szczegóły
2020-01-27

DSI.5532.2.1.2020.AŚ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Krystyny Osińskiej 6
08-110 Siedlce
Szczegóły

Wybierz Strony

do góry