Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5735

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5735

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2022-04-29

WKS.1.11.2022.JK Przedszkole Integracyjne ul.J. Bema 1
05-530 Góra Kalwaria
Szczegóły
2022-04-28

DPŁ.5532.3.2.2022.BK Niepubliczne Przedszkole GUCIO w Płocku ul.Żyzna 21A
09-410 Płock
Szczegóły
2022-04-28

DSI.5532.1.2.2022.BP Miejskie Przedszkole nr 3 w Siedlcach ul.Stefana Batorego 4
08-110 Siedlce
Szczegóły
2022-04-28

DSI.5532.1.2.2022.BP Miejskie Przedszkole nr 3 ul.Stefana Batorego 4
08-110 Siedlce
Szczegóły
2022-04-28

WKS.5532.1.8.2022.BW Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zielony Latawiec" ul.Czerniakowska 161
00-453 Warszawa
Szczegóły
2022-04-28

WKS.1.12.2022.JK Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ul.Madalińskiego 39/43
02-549 Warszawa
Szczegóły
2022-04-27

DSI.5532.1.1.2022.BP Miejskie przedskole Integracyjne nr 20 ul.Osiedlowa 3
08-110 Siedlce
Szczegóły
2022-04-26

DOS.5532.3.1.2022.AR Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi ul.Piękna 12
07-401 Ostrołęka
Szczegóły
2022-04-25

WKS.5532.1.1.2022.AD Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ul.Świętojańska 5
05-500 Piaseczno
Szczegóły
2022-04-14

DOS.5532.2.7.2022.IM Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie ul.Ostrołęcka 27
07-440 Goworowo
Szczegóły
do góry