Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2023-06-29

KOG.5532.3.2.2023.AKZ Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy" w Warszawie ul.Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa
Szczegóły
2023-06-29

KOG.5532.3.31.2023.AŻH Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie ul.Or-Ota 5
01-507 Warszawa
Szczegóły
2023-06-29

DRA.5532.3.10.2023.IR Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowa Kraina" w Jedlińsku ul.Lipowa 21
26-660 Jedlińsk
Szczegóły
2023-06-29

DCI.5532.6.1.2023.AJ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku ul.Wolności 4
09-100 Płońsk
Szczegóły
2023-06-29

DCI.5532.6.2.2023.AJ Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku ul.ks. Romualda Jaworskiego 25
09-100 Płońsk
Szczegóły
2023-06-28

KOG.5532.3.17.2023.GM Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie ul.Piłsudskiego 51
05-200 Wołomin
Szczegóły
2023-06-28

DCI.5532.4.5.2023.AM Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Płońsku ul.Henryka Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
Szczegóły
2023-06-28

KPZ.5532.1.2.2023.BH Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 w Warszawie w Zespole Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie ul.Konopczyńskiego 4
00-335 Warszawa
Szczegóły
2023-06-27

DRA.5532.5.6.2023.TT Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Zawodowego "Profesja" w Radomiu ul.Biznesowa 7
26-600 Radom
Szczegóły
2023-06-27

DCI.5532.6.4.2023.DC Szkoła Podstawowa im. S.W. Reymonta w Stróżewie ul.brak 50
09-142 Załuski
Szczegóły
do góry