Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5861

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5861

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2022-06-15

WKS.5532.2.15.2022.MB CXXIV Liceum Ogólnokształcące ul.Plac Trzech Krzyży 4/6
00-499 Warszawa
Szczegóły
2022-06-15

WKS.5532.2.3.2022.AD Szkoła Podstawowa Specjalna nr 347 ul.Reymonta 16
01-842 Warszawa
Szczegóły
2022-06-14
2022-06-15
DRA.5532.5.5.2022.RO Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Radomiu ul.Grzecznarowskiego 15
26-600 Radom
Szczegóły
2022-06-14

WKS.5532.2.9.2022.IW Liceum Ogólnokształcace Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie ul.Szpitalna 12
05-500 Piaseczno
Szczegóły
2022-06-14

WKS.5532.2.7.2022.AZ Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie ul.Sochaczewska 4
05-084 Leszno
Szczegóły
2022-06-14

WKS.5532.2.2.2022.AD Szkoła Podstawowa Specjalna nr 131 ul.Strażacka 57
04-462 Warszawa
Szczegóły
2022-06-13

WKS.5532.2.1.2022.AD Branżowa Szkoła I I Stopnia Specjalna nr 67 ul.Brożka 26
01-451 Warszawa
Szczegóły
2022-06-10

DRA.5532.5.4.2022.AK Szkoła Podstawowa Specjalna przy Młodziezowym Ośrodku Socjotertapii w Solcu nad Wisłą ul.Wczasowa 44
27-320 Solec nad Wisłą
Szczegóły
2022-06-10

WKS.5532.2.6.2022.AZ Technikum Specjalne nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej, Słabosłyszącej oraz Autystycznej, w tym z Zespołem Aspergera w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Otwocku ul.Literacka 8
05-400 Otwock
Szczegóły
2022-06-10
2022-07-08
DRA.5532.5.8.2022.MW Publicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy im. Św. Brata Alberta w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul.Lipska 2
26-600 Radom
Szczegóły
do góry