Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2023-05-29

WKS.5532.4.41.2023.AG Przedszkole Niepubliczne Cypisek w Warszawie ul.Ostródzka 213 K
03-289 Warszawa
Szczegóły
2023-05-29

DPŁ.5532.7.2.2023.KM Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie ul.Gostynińska 1
09-505 Nowy Duninów
Szczegóły
2023-05-29

DSI.5532.6.1.2023.KW I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach ul.Floriańska 10
08-110 Siedlce
Szczegóły
2023-05-26

DRA.5532.3.3.2023.AK Niepubliczne Przedszkole Królestwo Przedszkolaka w Szydłowcu ul.Radomska 2
26-500 Szydłowiec
Szczegóły
2023-05-25

DSI.5532.3.3.2023.BP Miejskie Przedszkole nr 3 w Siedlcach ul.Stefana Batorego 4
08-110 Siedlce
Szczegóły
2023-05-24

DCI.5532.2.3.2023.JS Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku ul.17 Stycznia 6
06-100 Pułtusk
Szczegóły
2023-05-24

DCI.5532.2.5.2023.JK Przedszkole Miejskie nr 3 w Pułtusku ul.Polna 7
06-100 Pułtusk
Szczegóły
2023-05-23

DSI.5532.3.4.2023.JG Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Kotuniu ul.Siedlecka 70
08-130 Kotuń
Szczegóły
2023-05-23

DCI.5532.2.4.2023.AK Miejsko - Gminne Przedszkole w Glinojecku ul.Ciechanowska 8
06-450 Glinojeck
Szczegóły
2023-05-22

DSI.5532.3.5.2023.JG Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Wyspa" w Pruszynie Pieńkach ul.Siedlecka 64
08-110 Pruszyn
Szczegóły
do góry