Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

5766

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5766

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2021-02-17

DRA.5532.1.6.2021.MWD Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem ul.Borowe 28
05-640 Borowe
Szczegóły
2021-02-17

DRA.5532.1.17.2021.RKO Publiczna Szkoła Podstawowa im. Dionizego Czachowskiego w Bukównie ul.Bukówno brak numeru
26 – 807 Bukówno
Szczegóły
2021-02-17

KOG.5532.1.10.2021.ZR Szkoła Podstawowa nr 4 w Otwocku ul.Szkolna 31
05-400 Otwock
Szczegóły
2021-02-17

KOG.5532.1.11.2021.TG Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 Pułku Piechoty AK „Garłuch” w Warszawie ul.Malownicza 31
02-272 Warszawa
Szczegóły
2021-02-16

DRA.5532.1.12.2021.MSO Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Laskach ul.Laski 68
26-670 Pionki
Szczegóły
2021-02-16

DSI.5532.1.1.RP Szkoła Podstawowa nr 9 im. H. Sienkiewicza ul.Graniczna 1
08-110 Siedlce
Szczegóły
2021-02-16

DRA.5532.1.5.2021.ABS Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole szkół Samochodowych ul.25 czerwca 66
26-600 Radom
Szczegóły
2021-02-16

DRA.5532.1.5.2021.ABS Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu ul.25 Czerwca 66
26-600 Radom
Szczegóły
2021-02-16

DRA.5532.3.3.2020.DP Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących ul.Zamkowa 1
26-500 Szydłowiec
Szczegóły
2021-02-16

WKS.5532.1.1.2021.RK Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 51 im. Marii Grzegorzewskiej ul.Namysłowska 10
03-455 Warszawa
Szczegóły
do góry