Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2023-04-21

KPZ.5532.4.33.2023.BH Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 im. Michała Konarskiego w Warszawie w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie ul.Okopowa 55 A
01-043 Warszawa
Szczegóły
2023-04-21

WKS.5532.4.12.2023.AN Przedszkole Niepubliczne Fantazja w Piasecznie ul.Staszica 12
05-500 Piaseczno
Szczegóły
2023-04-20

DRA.5532.1.11.2023.IL XIII Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów w Radomiu ul.ul. 25 Czerwca 79
26-600 Radom
Szczegóły
2023-04-19

WKS.5532.4.7.2023.IW Przedszkole nr 352 w Warszawie ul.ul. L. Teligi 3
02-777 Warszawa
Szczegóły
2023-04-19

WKS.5532.4.8.2023.IW Przedszkole nr 286 w Warszawie ul.Mandarynki 1
02-796 Warszawa
Szczegóły
2023-04-19

KPZ.5532.4.32.2023.BH Technikum nr 20 w Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie ul.Ratuszowa 13
03-450 Warszawa
Szczegóły
2023-04-18

DSI.5532.5.2.2023.MB Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ul.Marii Skłodowskiej-Curie 24
08-300 Sokołów Podlaski
Szczegóły
2023-04-18

DSI.5532.5.1.2023.KW Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie ul.Bohaterów Warszawy 10
07-100 Węgrów
Szczegóły
2023-04-18

KPZ.5532.2.2.2023.JL Branżowa Szkoła I Stopnia, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim ul.Sosnkowskiego 43
05-300 Mińsk Mazowiecki
Szczegóły
2023-04-17

KPZ.5532.4.38.2023.KP Technikum Samochodowe Nr 1 im. Romana Macieja Pijanowskiego, Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie ul.Szczęśliwicka 56
02-353 Warszawa
Szczegóły
do góry