Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2023-04-17

KPZ.5532.4.31.2023.BH Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia w Warszawie ul.ul. Kłopotowskiego 31
03-720 Warszawa
Szczegóły
2023-04-17

DRA.5532.1.7.2023.GJS Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku ul.Zwoleńska 12
27-300 Lipsko
Szczegóły
2023-04-17

KPZ.5532.4.7.2023.MZ CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie ul.Solipska 17/19
02-482 Warszawa
Szczegóły
2023-04-17

DRA.5532.1.6.2023.GJS Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą ul.Łoteckiego 24
27-300 Solec nad Wisłą
Szczegóły
2023-04-17

KOG.5532.2.43.2023.KC Niepubliczna Szkoła Podstawowa STiF w Grodzisku Mazowieckim ul.Grota Roweckiego 8
05-825 Ordano Wola
Szczegóły
2023-04-17

KPZ.5532.4.37.2023.KP Technikum nr 7, Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" w Warszawie ul.Szczęśliwicka 56
02-353 Warszawa
Szczegóły
2023-04-17

DRA.5532.1.14.2023.ABS Technikum w Radomiu ul.Śniadeckich 5
26-600 Radom
Szczegóły
2023-04-17

KPZ.5532.2.3.2023.JL Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie ul.Berka Joselewicza 4
03-803 Warszawa
Szczegóły
2023-04-14

KPZ.5532.4.28.2023.MK Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Wyspa JP2 w Warszawie ul.Radzymińska 118 a
03-574 Warszawa
Szczegóły
2023-04-14

WKS.5532.4.5.2023.AZ Przedszkole nr 426 w Warszawie ul.Boguszewska 4
01-250 Warszawa
Szczegóły
do góry