Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2023-06-27

DCI.5532.6.3.2023.DC Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Kroczewie ul.Kroczewo 136
09-142 Załuski
Szczegóły
2023-06-27

WKS.5532.4.71.2023.TM Niepubliczne Przedszkole "Modelowe Przedszkole" w Stanisławowie Pierwszym ul.Jana Kazimierza 283
05-126 Stanisławów Pierwszy
Szczegóły
2023-06-26

KOG.5532.3.18.2023.GM Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie ul.Mikołaja Reja 1
02-053 Warszawa
Szczegóły
2023-06-26

KOG.5532.3.28.2023.GZ Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Pruszkowie ul.Jasna 2
05-804 Pruszków
Szczegóły
2023-06-26

DCI.5532.4.6.2023.AM Centrum Kształcenia Zawodowego Branży Odzieżowej w Ciechanowie ul.Władysława Reymonta 2
06-400 Ciechanów
Szczegóły
2023-06-26

DRA.5532.3.8.2023.IR Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Przysusze ul.Partyzantów 6
26-400 Przysucha
Szczegóły
2023-06-26

KOG.5532.3.19.2023.GM Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia w Warszawie ul.Białobrzeska 27
02-340 Warszawa
Szczegóły
2023-06-26

KOG.5532.3.20.2023.GM Szkoła Podstawowa nr 97 im. Polskich Noblistek w Warszawie ul.Spiska 1
02-302 Warszawa
Szczegóły
2023-06-26

KPZ.5532.1.3.2023.BH Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie ul.Perzyńskiego 10
01-692 Warszawa
Szczegóły
2023-06-26

DRA.5532.3.7.2023.KZ Samorządowe Przedszkole w Iłży ul.Osiedle Stanisława Staszica 14
27-100 Iłża
Szczegóły
do góry