Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2023-03-31

DOS.5532.1.8.2023.AWI Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie ul.ul. Słowackiego 3
07-405 Troszyn
Szczegóły
2023-03-31

KPZ.5532.4.8.2023.MD LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego w Warszawie ul.Lwa Tołstoja 2
01-910 Warszawa
Szczegóły
2023-03-31

DCI.5532.4.3.2023.LW Centrum Kształcenia Zawodowego w Żurominie ul.Lidzbarska 27 C
09-300 Żuromin
Szczegóły
2023-03-31

KPZ.5532.3.24.2023.KK X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie ul.J.P. Woronicza 8
02-625 Warszawa
Szczegóły
2023-03-30

KPZ.5532.4.16.2023.KK Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach ul.Żwirki i Wigury 4
05-281 Urle
Szczegóły
2023-03-30

DPŁ.5532.5.1.2023.MB Miejskie Przedszkole nr 14 w Płocku ul.Miodowa 8/1
09-400 Płock
Szczegóły
2023-03-30

DOS.5532.4.11.2023.DW Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce ul.Koszarowa 3
07-401 Ostrołęka
Szczegóły
2023-03-28

DSI.5532.4.10.2023.MP Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach ul.Szkolna 3
08-200 Łosice
Szczegóły
2023-03-28

KPZ.5532.3.22.2023.MD Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Warszawie ul.Stawki 10
00-178 Warszawa
Szczegóły
2023-03-28

KPZ.5532.3.3.2023.AJ LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie ul.Górnośląska 31
00 - 432 Warszawa
Szczegóły
do góry