Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2023-03-28

DCI.5532.1.8.2023.LW Technikum w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej ul.1 Maja 8 C
09-310 Zielona
Szczegóły
2023-03-27

KPZ.5532.3.23.2023.KK I Katolickie Liceum Społeczne w Warszawie ul.Bobrowiecka 9 A
02-784 Warszawa
Szczegóły
2023-03-27

KPZ.5532.3.25.2023.KK Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 6, Fundacja Edukacyjna "Varsovia" w Warszawie ul.J. S. Bacha 2
02-743 Warszawa
Szczegóły
2023-03-27

DRA.5532.4.19.2023.MS Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu ul.Sobieskiego 12
26-600 Radom
Szczegóły
2023-03-24

KOG.5532.2.7.2023.GM Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie ul.Poprzeczna 6
05-200 Wołomin
Szczegóły
2023-03-24

DSI.5532.4.13.2023.IB Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowym w Mokobodach ul.Wiatraczna 14
08-124 Mokobody
Szczegóły
2023-03-24

KPZ.5532.7.2023.BH Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim ul.1 PLM „Warszawa” 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
Szczegóły
2023-03-24

DSI.5532.1.6.2023.MP Techniku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie ul.Bohaterów Warszawy 10
07-100 Węgrów
Szczegóły
2023-03-24

DRA.5532.5.4.2023.TT Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu ul.Sienkiewicza 17
26-700 Zwoleń
Szczegóły
2023-03-24

KPZ.5532.3.21.2023.MD Technikum Ekonomiczne nr 5 w Warszawie ul.Stefana Żeromskiego 22/28
01-831 Warszawa
Szczegóły
do góry