Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6037

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6037

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2023-02-01

KPZ.5532.3.7.2023.KA Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Otwocku ul.Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Szczegóły
2023-02-01

KPZ.5532.3.7.2023.KA LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie ul.Elbląska 51
01-737 Warszawa
Szczegóły
2023-02-01

KPZ.5532.3.7.2023.KA Branżowa Szkoła I stopnia nr 66 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie ul.Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa
Szczegóły
2023-02-01

KPZ.5532.3.7.2023.KA Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 76 im. Wisławy Szymborskiej w Warszawie ul.Rogatkowa 50
04-773 Warszawa
Szczegóły
2023-01-31

DCI.5532.3.11.2023.MW Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14
09-100 Płońsk
Szczegóły
2023-01-31

DCI.5532.3.7.2023.LT Szkoła Podstawowa w Poniatowie ul.Szkolna 4
09-300 Poniatowo
Szczegóły
2023-01-31

DCI.5532.3.10.2023.MW I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku ul.Płocka 56
09-100 Płońsk
Szczegóły
2023-01-31

DPŁ.5532.6.4.2023.HP II Prywatna Szkoła Podstawowa ZK-O „Profesor” w Płocku ul.ul. Kilińskiego 12 B
09-402 Płock
Szczegóły
2023-01-27

DPŁ.5532.6.3.2023.TC Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce ul.Al.Kilińskiego 4
09-402 Płock
Szczegóły
2023-01-27

DCI.5532.3.3.2023.AK Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej ul.Zygmunta Krasińskiego 25
06-406 Opinogóra Górna
Szczegóły
do góry