Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2023-06-21

WKS.5532.4.63.2023.JS Prywatne Przedszkole "Rośnij z Didasko" w Warszawie ul.Siennicka 40
04-393 Warszawa
Szczegóły
2023-06-21

KPZ.5532.1.13.2023.JL XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie ul.Al. Niepodległości 27
02-653 Warszawa
Szczegóły
2023-06-20

KOG.5532.2.7.2019.IKM Szkoła Podstawowa w Łomnej ul.Jana Kochanowskiego 89
05-152 Łomna gm. Czosnów
Szczegóły
2023-06-20

WKS.5532.4.55.2023.UP Przedszkole nr 338 Sosnowa Stacyjka w Warszawie ul.Wókiennicza 41
04-974 Warszawa
Szczegóły
2023-06-20

KPZ.5532.1.4.2023.BH XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie ul.Miła 22
01-047 Warszawa
Szczegóły
2023-06-20

KOG.5532.3.27.2023.GZ Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Piłsudskiego w Pruszkowie ul.Topolowa 10
05-800 Pruszków
Szczegóły
2023-06-20

WKS.5532.4.54.2023.UP Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie ul.Bystrzycka 38
04-928 Warszawa
Szczegóły
2023-06-20

WKS.5532.4.62.2023.RK Przedszkole nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul.Mazowiecka 12
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Szczegóły
2023-06-20

WKS.5532.2.61.2023.RK Przedszkole Niepubliczne im. A Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim ul.Dębowa 13
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Szczegóły
2023-06-19

KOG.5532.3.22.2023.EZ Szkoła Podstawowa nr 1 w Józefowie ul.Mickiewicza 11
05-420 Józefów
Szczegóły
do góry