Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

5527

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 5527

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2020-11-26

DRA.5532.2.25.2020.IR Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego ul.Wrzeszczów 47
26-650 Przytyk
Szczegóły
2020-11-26

KOG.5532.2.35.2020.BK Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Warszawie ul.Umińskiego 12
03-984 Warszawa
Szczegóły
2020-11-26

DOS.5532.2.23.2020.JG Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie Średniej ul.Poręba Średnia 18
07 - 308 Poręba Średnia
Szczegóły
2020-11-26

DRA.5532.2.26.2020.TW Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ul.Kolberga 5
26-600 Radom
Szczegóły
2020-11-26

DCI.5532.21.2020.KR Technikum w Raciążu ul.Kilińskiego 64
09-140 Raciąż
Szczegóły
2020-11-25

KOG.5532.2.31.2020.TG Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku ul.Andriollego 76
05-400 Otwock
Szczegóły
2020-11-25

KOG.5532.2.12.2020.GM Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie ul.Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
Szczegóły
2020-11-25

KOG.5532.2.11.2020.GM Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce ul.Jezuicka 1
05-230 Kobyłka
Szczegóły
2020-11-25

KOG.5532.2.12.2020.GM Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie ul.Osiecka 28/32
04-173 Warszawa
Szczegóły
2020-11-25

DRA.5532.2.18.2020.KZ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali ul.Kowala 103
26-624 Kowala- Stępocina
Szczegóły

Wybierz Strony

do góry