Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-09

ZSE.5533.29.2016.CM Samorządowe Przedszkole w Łomiankach ul.Szpitalna 1
05-092 Łomianki
Szczegóły
2016-03-09

KOG.5532.2.25.2016.JC Publiczne Gimnazjum im. Ks. Piotra Skargi ul.Bema 73/75
01-244 Warszawa
Szczegóły
2016-03-09

DCI.5532.1.8.2016.LW Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku ul.ks. Romualda Jaworskiego 25
09-100 Płońsk
Szczegóły
2016-03-09

KOG.5532.2.25.2016.JC Publiczne Gimnazjum im. Ks. Piotra Skargi ul.Bema 73/75
01-244 Warszawa
Szczegóły
2016-03-09

KOG.5532.3.3.2016.JS Szkoła Podstawowa im. Gen. Bryg. Franciszka Włada ul.Kamion 9
96-512 Kamion
Szczegóły
2016-03-09

KOG.5751.8.2016.ZR Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego ul.Partyzantów 124
05-123 Chotomów
Szczegóły
2016-03-09

KPU.5532.1.7.2016.DW Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej ul.ks. Cz. Oszkiela 1
05-555 Tarczyn
Szczegóły
2016-03-08
2016-03-09
KPU.5533.1.10.2016.AR Policealna Szkoła Medyczna „COSINUS” ul.Łucka 13
00-842 Warszawa
Szczegóły
2016-03-08
2016-03-09
KPU.5533.1.19.2016.BR Zaocznej Policealnej Szkole "COSINUS" w Piasecznie ul.Sikorskiego 20
05-500 Piaseczno
Szczegóły
2016-03-08

ZSE.5533.33.2016.RK Przedszkole z Oddzialami Integracyjnymi nr 7 ul.Sowia 4
00-318 Warszawa
Szczegóły
do góry