Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

7010

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 7010

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-09-08

KPU.5533.1.30.2016.DW Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak" w Legionowie ul.Jagiellońska 8a
05-120 Legionowo
Szczegóły
2016-09-07

KOG.5533.104.2015.EZ Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 1 ul.Jezuicka 1
05-230 Kobyłka
Szczegóły
2016-09-07

KOG.576.41.2016.EB Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinach ul.Lipiny 71
 05-317 Jeruzal
Szczegóły
2016-09-06

DCI.5533.97.2016.AM Gimnazjum w Gminnym Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą ul.Warszawska 1
09 – 150 Czerwińsk nad Wisłą
Szczegóły
2016-09-05

KPU.5533.51.2016.MF Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 ul.szpitalna 10
05-500 Piaseczno
Szczegóły
2016-09-03

KOG.5533.97.2015.TD Szkoła Podstawowa nr 107 ul.Nowoursynowska 210/212
02 - 776 Warszawa
Szczegóły
2016-09-02

KOG.5751.21.2016.EZ Gimnazjum nr 85 w Zespole Szkół nr 48 ul.Irzykowskiego 1a
01 - 317 Warszawa
Szczegóły
2016-09-02

KOG.571.161.2016.EB Gimnazjum w Zespole Szkół w Bożej Woli im. Ks. Jana Twardowskiego ul.1 Maja 13
96-314 Baranów
Szczegóły
2016-09-02

KOG.5533.98.2015.MP Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipinach ul.Lipiny 71
05-317 Jeruzal
Szczegóły
2016-08-31

KOG.5535.92.2016.AŻH Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul.Wolska 36
05-530 Dobiesz
Szczegóły
do góry