Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6159

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6159

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-08

DRA.5533.41.2016.MK Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie ul.Częstoniew Kolonia 60
05-600 Grójec
Szczegóły
2016-03-08

KPU.5533.20.2016.MF Zespół Szkół Nr 32 im. K. K Baczyńskiego ul.Ożarowska 71
01-408 Warszawa
Szczegóły
2016-03-08

5533.33.2016.RK Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 ul.Sowia 4
00-318 Warszawa
Szczegóły
2016-03-08

DRA.5533.44.2016.AK Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni - Letnisko ul.Słoneczna 5
26-630 Jedlnia - Letnisko
Szczegóły
2016-03-07

KPU.5533.14.2016.BB Technikum w Zespole Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie ul.Szczawnicka 1
04-069 Warszawa
Szczegóły
2016-03-07

DRA.5533.46.2016 Zespół Szkół Publicznych w Goszczynie ul.Armii Krajowej 2
05-610 Goszczyn
Szczegóły
2016-03-07

KOG.5533.39.2016.EB Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Czachówku ul.Główna 56
05-530 Czachówek
Szczegóły
2016-03-07
2016-03-08
DPŁ.5533.26.2016.AW Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym ul.Mazowiecka 47B
09-226 Zawidz Kościelny
Szczegóły
2016-03-07

DRA.5533.45.2016.EW Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu ul.Okrężna 1a
05 - 600 Grójec
Szczegóły
2016-03-07

KOG.5533.38.2016.EB Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach ul.Szkolna 4
05-530 Cendrowice
Szczegóły
do góry