Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6158

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6158

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-04

DSI.5533.8.2016.RP Szkoła Podstawowa nr 7 im. Cz. Kamińskiego ul.Starowiejska 23
08-110 Siedlce
Szczegóły
2016-03-04
2016-03-07
DOS.5533.12.2016.KI Szkoła Podstawowa w Białych-Szczepanowicach ul.Białe-Szczepanowice 10
07-325 Boguty
Szczegóły
2016-03-03

DCI.5533.19.2016.AM Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Zieluniu ul.Szkolna 7
09 – 304 Lubowidz
Szczegóły
2016-03-03

DOS.5532.4.7.2016.BK PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JACKOWIE GÓRNYM ul.Jackowo Górne 12
07-203 Jackowo Górne
Szczegóły
2016-03-03

KPU.5532.1.3.2016.MJA Technikum Nr 20 w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego ul.Ratuszowa 13
03-450 Warszawa
Szczegóły
2016-03-03

DOS.5532.4.10.2016.AC Publiczna Szkoła Podstawowa Żelazna Rządowa - Parciaki z siedzibą w Parciakach ul.Parciaki 22
06-323 Jednorożec
Szczegóły
2016-03-03

DOS.5532.4.8.2016.BK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA HEMPLA W WYSZKOWIE ul.STEFANA BATOREGO 6
07-201 Wyszków
Szczegóły
2016-03-03

DRA.5533.39.2016.IG Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie ul.Bohaterów Września 10
26-910 Magnuszew
Szczegóły
2016-03-03

DOS.5532.4.7.2016.AC Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Baranowie ul.Niepodległości 27
06-320 Baranowo
Szczegóły
2016-03-03

DRA.5533.167.2015.RO Bursa szkolna nr 1 w Radomiu ul.Kościuszki 5
26-600 Radom
Szczegóły
do góry