Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6792

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6792

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-06-22

DCI.5533.55.2016.DC Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie. ul.Ościsłowo 8
06-452 Ościsłowo
Szczegóły
2016-06-22

DOS.5533.32.2016.TM Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema ul.Nowa 7
07-411 Rzekuń
Szczegóły
2016-06-22

DPŁ.5533.49.2016.MB Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Płocku ul.Al. Kilińskiego 4
09-400 Płock
Szczegóły
2016-06-22

KOG.5533.71.2016.EB Gimnazjum Integracyjne nr 12 w ZSI nr 62 ul.Św. Bonifacego 10
02-914 Warszawa
Szczegóły
2016-06-22

DCI.5533.92.2016.JK Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku. ul.Związku Walki Młodych 10
09-100 Płońsk
Szczegóły
2016-06-22

DOS.5533.50.2016.BJ Szkoła Podstawawa im. Armii Krajowej w Drwęczy ul.Drwęcz 44
07- 411 Rzekuń
Szczegóły
2016-06-22

DCI.5533.46.2016.DSzB gimnazjum w Raciążu ul.Raciąż -
09-140 Raciąż
Szczegóły
2016-06-22

DRA.5533.104.2016.MN Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu ul.Limanowskiego 26/30
26-600 Radom
Szczegóły
2016-06-22

KOG.5533.52.2016.JC Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika ul.Pułtuska 68
05-140 Serock
Szczegóły
2016-06-22

DRA.5533.114.2016.MB Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 ul.Skowyry 41
26-400 Przysucha
Szczegóły
do góry