Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Protokoły nadzoru pedagogicznego -

Protokoły nadzoru pedagogicznego

Data przeprowadzenia kontroli (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

6158

Protokoły nadzoru pedagogicznego są publikowane na podstawie art. 8 ust. 3 w związku z art. 6 ust 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429).

W części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Liczba kontroli w bazie: 6158

Data
przeprowadzenia kontroli
Nr sprawy Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Szczegóły kontroli
2016-03-02

KOG.5532.2.11.2016.BS Gimnazjum nr 141 im. Mjr.H.Dobrzańskiego "Hubala" ul.Trocka 4
03-563 Warszawa
Szczegóły
2016-03-02

ZSE.5533.24.2016.CM Samorządowe Przedszkole w Otrębusach ul.Wiejska 1a
05-805 Otrębusy
Szczegóły
2016-03-01

ZSE.5533.32.2016.IW Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Piasecznie ul.Chyliczkowska 20
05-500 Piaseczno
Szczegóły
2016-03-01

DRA.576.2.2016.RO Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa ul.Kolonia Ossa 40
26-425 Odrzywół
Szczegóły
2016-03-01

DCI.5533.18.2016.JJ Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krajkowie ul.Krajkowo 8
09-140 Krajkowo
Szczegóły
2016-03-01

DCI.5533.18.2016.JJ Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Krajkowie ul.Krajkowo 8
09-140 Krajkowo
Szczegóły
2016-03-01

DOS.5533.1.2016.KI Policealna Szkoła „AKADEMIA SUKCESU” w Ostrołęce ul.Kilińskiego 31
07-410 Ostrołęka
Szczegóły
2016-03-01

DSI.5535.11.2016.BR Publiczne Gimnazjum w Ceranowie ul.- 206
08-322 Ceranów
Szczegóły
2016-03-01

ZSE.5533.28.2016.JK Przedszkole nr 248 w Warszawie ul.Dickensa 5A
02-107 Warszawa
Szczegóły
2016-03-01

DPŁ.5533.25.2016.AO Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku ul.J. Korczaka 10
09-408 Płock
Szczegóły
do góry